TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Onze documentatie maakt uw kwaliteitssysteem of CE-markering compleet.


Procesbeschrijvingen en werkinstructies

We brengen uw processen overzichtelijk en bondig in kaart. Hierbij maken we gebruik van stroomschema’s die de processtappen met bijbehorende input, outputs en verantwoordelijkheden duidelijk maken. De procesbeschrijvingen kunnen in algemene standaardsoftware zoals Microsoft Word en Visio worden opgesteld of in speciale software voor kwaliteitsmanagement zoals Comm’ant.

Werkinstructies geven op detailniveau weer hoe processen worden ingevuld. Je zou kunnen zeggen dat ze beschrijven ‘wanneer op welke knoppen moet worden gedrukt’.

Zowel voor procesbeschrijvingen als voor werkinstructies geldt dat op basis van bijbehorende risico’s kan worden vastgesteld wat verstandig is om vast te leggen. Voorkom overbodige ballast door alleen dat vast te leggen wat u echt nodig hebt.

Risicobeoordelingen en CE-verklaringen

In het kader van machineveiligheid verrichte risicobeoordelingen worden op heldere wijze gerapporteerd. Door passend gebruik van foto’s wordt duidelijk gemaakt waar zich risico’s bevinden.

Voor nieuwe machines die dienen te voldoen aan de Machinerichtlijn stellen wij de juiste CE-verklaring op. Dit kan zijn de Verklaring van Overeenstemming conform bijlage IIA (de zogeheten ‘IIA-verklaring’) of de Inbouwverklaring conform bijlage IIB (ofwel een ‘IIB-verklaring’).

Gebruikershandleidingen

Wij stellen helder gestructureerde gebruikershandleidingen op. Hierin worden de vanuit de Machinerichtlijn en risicobeoordeling benodigde veiligheidsinstructies vermeld, evenals instructies voor bediening, onderhoud, afstellen, transport enzovoort. De handleidingen worden bij voorkeur opgesteld in het DTP-programma FrameMaker maar kunnen ook in Microsoft Word worden gemaakt.