KWALITEITSMANAGEMENT

Coster Consult is specialist in het implementeren, auditeren en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen.

Wij richten ons op ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Stapt u over op de nieuwe ISO 9001:2015? Wij helpen u de nieuwe eisen te interpreteren en te implementeren!

ONS IDEE ACHTER KWALITEITSMANAGEMENT

Aandacht

Ons basisidee is dat kwaliteitsmanagement onopvallend is geïntegreerd in uw normale bedrijfsvoering. Dit wil zeggen dat de aandacht waarmee het werk door iedereen in de organisatie wordt uitgevoerd vanzelfsprekend is, dat kritische werkzaamheden controleerbaar zijn en dat waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd.

Klanttevredenheid

Centraal aspect in de norm ISO 9001 is klanttevredenheid. Door in uw processen aandacht voor klanttevredenheid te integreren werkt u aan realisatie van dit doel.

Risicomanagement

Uitgangspunt voor het beheersen en vastleggen van kritische processen zijn de bijbehorende risico’s. Bij doelmatig kwaliteitsmanagement zijn de risicofactoren bekend en worden ze beheerst en gereduceerd. Wat niet belangrijk is hoeft ook geen aandacht te krijgen.

Onze diensten

Wij kunnen een kwaliteitssysteem voor u en met u opzetten en implementeren in uw organisatie. Dat doen wij praktisch en no-nonsense, op basis van bovenstaande kernwaarden. Ook kunnen wij bestaande systemen auditen en verbetermogelijkheden aanreiken.