MACHINEVEILIGHEID

Coster Consult helpt machinebouwers en machinegebruikers.

Onze specialisaties zijn CE-markering, risicobeoordeling en lockout/tagout.


CE-markering

Wij helpen fabrikant en importeurs van machines bij het voldoen aan de regelgeving van de Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG), middels het uitvoeren van een risicobeoordeling, het aanmaken van een technisch dossier en het opstellen van de gebruikershandleiding. Op basis van de eisen van de Machinerichtlijn, de risicobeoordeling en de van toepassing zijnde normen kan een advies tot risicoreductie worden opgesteld. Ook stellen wij indien gewenst de juiste CE-verklaring op: ofwel een verklaring van overeenstemming, ofwel een inbouwverklaring. Wij kunnen ook een training verzorgen over CE-markering.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd voor nieuwe maar ook voor bestaande machines. Voor bestaande machines is een risicobeoordeling voorgeschreven vanuit de Richtlijn Arbeidsmiddelen (richtlijn 2009/104/EG), die in Nederland in de Arbo-wetgeving is opgenomen. De risicobeoordeling dient deel uit te maken van de verplichte RI&E (risico-inventarisatie en -evaliatue). Wij kunnen deze risicobeoordelingen uitvoeren en ook trainingen verzorgen over risicobeoordeling.

Lockout/tagout

Lockout/tagout, afgekort LOTO, is de gegarandeerd veilige stopzetting van machines ten behoeve van onderhoud, reparatie of het verhelpen van een storing. Wij schrijven de hiertoe te volgen procedures. Voor grotere projecten zetten wij hierbij een geautomatiseerde systematiek in, waarbij we met iPads de situatie ter plekke opnemen en de volgende dag de ingesealde LOTO-procedures worden aangeleverd.