Machine­veiligheid

Coster Consult helpt machinebouwers en machinegebruikers. Onze specialisaties zijn CE-markering, risicobeoordeling en documentatie.

CE-markering

Wij helpen fabrikanten en importeurs van machines bij het voldoen aan de regelgeving van de Machinerichtlijn (Europese richtlijn 2006/42/EG), door het uitvoeren van een risicobeoordeling, het aanmaken van een technisch dossier en het opstellen van de gebruikershandleiding. Op basis van de eisen van de Machinerichtlijn, de risicobeoordeling en de van toepassing zijnde normen kan een advies tot risicoreductie worden opgesteld. Ook stellen wij indien gewenst de juiste CE-verklaring op: een verklaring van overeenstemming of een inbouwverklaring. Wij kunnen ook een training verzorgen over CE-markering.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd voor nieuwe maar ook voor bestaande machines. Voor bestaande machines is een risicobeoordeling voorgeschreven vanuit de Richtlijn Arbeidsmiddelen (richtlijn 2009/104/EG), die in Nederland in de Arbowetgeving is opgenomen. De risicobeoordeling dient deel uit te maken van de verplichte RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Wij kunnen deze risicobeoordelingen uitvoeren en ook trainingen verzorgen over risicobeoordeling.

Documentatie

Wij helpen u bij het samenstellen van een technisch dossier dat voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn. Hierin horen naast de risicobeoordeling en de handleiding ook tekeningen, berekeningen en leveranciersdocumentatie te worden opgenomen die relevant zijn om het veiligheidsniveau van uw machine aan te tonen.

Coster Consult helpt bedrijven op praktische wijze vooruit

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren.

Privacy policy