Technische documentatie

Onze documentatie maakt uw kwaliteitssysteem of CE-markering compleet.

Procesbeschrijvingen en werkinstructies

We brengen uw processen overzichtelijk en bondig in kaart. Hierbij maken we gebruik van stroomschema’s die de processtappen met de bijbehorende input, output en verantwoordelijkheden duidelijk maken. De procesbeschrijvingen kunnen in algemene standaardsoftware zoals Microsoft Office-applicaties worden opgesteld of in speciale software voor kwaliteitsmanagement.

Werkinstructies geven op detailniveau weer hoe processen worden ingevuld. Je zou kunnen zeggen dat ze beschrijven ‘wanneer op welke knoppen moet worden gedrukt’.

Zowel voor procesbeschrijvingen als voor werkinstructies geldt dat op basis van bijbehorende risico’s kan worden vastgesteld wat verstandig is om vast te leggen. Voorkom overbodige ballast en leg alleen dat vast wat u echt nodig hebt.

Risicobeoordelingen en CE-verklaringen

Risicobeoordelingen van machineveiligheid worden op heldere wijze gerapporteerd. Door passend gebruik van foto’s wordt duidelijk gemaakt waar zich risico’s bevinden.

Voor nieuwe machines die dienen te voldoen aan de Machinerichtlijn stellen wij de juiste CE-verklaring op. Dit kan de Verklaring van Overeenstemming zijn conform bijlage IIA (de zogeheten ‘IIA-verklaring’) of de Inbouwverklaring conform bijlage IIB (ook wel ‘IIB-verklaring’ genoemd).

Gebruikershandleidingen

Wij stellen helder gestructureerde gebruikershandleidingen op. Hierin worden de vanuit de Machinerichtlijn en risicobeoordeling benodigde veiligheidsinstructies vermeld, evenals operationele instructies voor bediening, onderhoud, afstellen, transport enzovoort. De handleidingen worden naar keuze opgesteld in het DTP-programma FrameMaker of in Microsoft Word.

Coster Consult helpt bedrijven op praktische wijze vooruit

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren.

Privacy policy